Οι μηχανές CNC αποτελούν απαραίτητο εργαλείο της σύγχρονης παραγωγής και η χρήση τους έφερε την επανάσταση στη διαδικασία της. Η εξέλιξή τους και η βαθμιαία εισαγωγή τους στη βιομηχανική παραγωγή ήταν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συντέλεσαν στην ανάπτυξη όλων των βιομηχανικών κλάδων σε παγκόσμια εμβέλεια αυξάνοντας την ταχύτητα της παραγωγικής διαδικασίας. 

Παρακάτω, θα αναλύσουμε την ιστορία των CNC μηχανημάτων και τις αλλαγές που προκάλεσαν στην βιομηχανία. 

Ιστορική αναδρομή των CNC

Η πρώτη μορφή μηχανών CNC δημιουργήθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1940 και στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Σχεδιάστηκαν με σκοπό τον έλεγχο των κινήσεων των εργαλείων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων διαδρομών, με την χρήση διάτρητης ταινίας ως μέσο εισόδου. 

Αυτό αποτέλεσε τεχνολογική επανάσταση για την εποχή εκείνη, διότι λόγω της κίνησης η οποία ελεγχόταν από μηχανήματα, τα αποτελέσματα της παραγωγής είχαν μεγαλύτερη ακρίβεια. Παρόλα αυτά, είχαν περιορισμένες δυνατότητες και μεγάλο κόστος παραγωγής. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 αναπτύχθηκε ο μικροεπεξεργαστής, γεγονός το οποίο προκάλεσε σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία των μηχανημάτων CNC. Ο προγραμματισμός τους ήταν πιο ευέλικτος και εύκολος, καθώς με τη βοήθεια του μικροεπεξεργαστή κατέστει δυνατή η χρήση ψηφιακής εισόδου. 

Έτσι, δημιουργήθηκαν μηχανές με μεγαλύτερες δυνατότητες, όπως η κατεργασία πολλαπλών αξόνων και η δυνατότητα πολύπλοκων σχημάτων. 

Η συμβολή των λογισμικών CAM & CAD στη χρήση CNC

Τα επόμενα έτη, η τεχνολογία συνέχισε να εξελίσσεται και να συμβάλλει στην δημιουργία πιο εξελιγμένων μηχανημάτων. Η χρήση λογισμικού κατασκευής με τη βοήθεια υπολογιστή (CAM) και η χρήση λογισμικού σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD), οδήγησαν στην παραγωγή πιο πολύπλοκων σχεδίων, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ακρίβεια και την παραγωγικότητα. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του κινδύνου σφαλμάτων και ελαττωμάτων, καθώς οι κατασκευαστές μπορούσαν να σχεδιάζουν και να προσομοιώνουν τα προϊόντα πριν την δημιουργία τους. 

CNC & Τρισδιάστατη Εκτύπωση

Μια ακόμη σημαντική εξέλιξη των μηχανημάτων CNC τα τελευταία έτη ήταν η εισαγωγή της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Η παραγωγή των τρισδιάστατων αντικειμένων, από ψηφιακά σχέδια, συμβαίνει χάρη στην τεχνολογία προσθετικής κατασκευής που χρησιμοποιούν. Η εξέλιξη αυτή ήταν πολύ σημαντική για την διαδικασία της παραγωγής, καθώς ήταν πλέον εφικτή η δημιουργία πολύπλοκων σχεδίων που ήταν αδύνατο να κατασκευαστούν με τις παραδοσιακές μεθόδους. 

Η εξέλιξή τους επηρέασε σημαντικά και την αγορά εργασίας. Η αυτοματοποίηση που προσφέρουν τα μηχανήματα CNC μείωσε την ανάγκη για χειρωνακτική εργασία στους τομείς της μεταποίησης, όμως αύξησε την ανάγκη απασχόλησης σε άλλους τομείς. 

Για την χρήση των μηχανημάτων αυτών απαιτούνται εξειδικευμένοι τεχνικοί και χειριστικές που έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση στον προγραμματισμό και τη συντήρησή τους. Τέλος, αυξήθηκε η ανάγκη σε επιπλέον τομείς όπως ο προγραμματισμός υπολογιστών, η μηχανική αυτοματισμού και η ρομποτική. 

Συμπέρασμα

Η εξέλιξη των μηχανημάτων CNC και η βαθμιαία εισαγωγή τους στη βιομηχανική παραγωγή έχει σημαντικό αντίκτυπο στη βιομηχανία της μεταποίησης. Τα μηχανήματα αυτά συντελούν στην αύξηση της ταχύτητας και της ακρίβειας παραγωγής. Η εξέλιξη της τεχνολογίας CNC είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει περισσότερες εξελίξεις τα επόμενα έτη. 

Αναμένεται να αυξηθεί η χρήση των μηχανημάτων CNC, καθώς οι επιχειρήσεις συνεχώς αναζητούν τρόπους για να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους. 

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τα CNC μηχανήματα & τα CNC Router, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2341075889 ή μέσω e-mail στο [email protected]. Η έμπειρη ομάδα της ISAC θα σας εξυπηρετήσει άμεσα λύνοντας όλες τις απορίες σας.