Η εξειδικευμένη ομάδα μας, εγγυάται την πετυχημένη ολοκλήρωση του έργου σας.

Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρο προσωπικό στον τομέα της βιομηχανίας και των ειδικών κατασκευών. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή μεμονωμένων μηχανημάτων καθώς επίσης και ολόκληρων γραμμών παραγωγής. Στα έργα μας περιλαμβάνονται 3D CAD, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό σχέδιο. Διαθέτουμε πιστοποιημένα υλικά κατάλληλα για κάθε τύπου βιομηχανικής κατασκευής.